Snapdeal trolls Flipkart with its new #YahanSeKharido campaign

Achha kiya bata diya #Yahansekharido

See Flipkart’s #AchhaKiya jo nahi khareeda campaign

achhakiyajobatadiya-snapdeal

snapdeal_achhakiyabatadiya_3

snapdeal_acchakiya_2


What do you think about this?

%d bloggers like this: